מתיאס דווה
כותב אורח

מתיאס דווה הוא ראש אגף האקלים במכון האקולוגי. תפקידו העיקרי הוא תיאום בין ההיבטים השונים של עבודת המכון הנוגעת לשינויי אקלים. עבודתו מתמקדת בעיקר במדיניות האנרגיה והאקלים של האיחוד האירופי, ובכלל זה בקשר למדיניות הלאומית של המדינות החברות באיחוד ולמדיניות הבינלאומית. מאז 2015 המחקר של מתיאס מתמקד במשילות אקלים מחוללת שינוי, לרבות תכנון אסטרטגי וחקיקת אקלים.

תחומי התמחות:
סביבה וקיימות