לא משאירים אף אחד ואף אחת מאחור: תמחור פחמן בישראל

Artist: Daniel Goldfarb

Share this Post

מחברים: ד"ר יאן שטקל ולאונרד מיסבאך

ההשלכות ההתפלגותיות של מס פחמן על משקי בית בישראל

סוגיית תמחור הפחמן החלה לזכות בתשומת לב רבה יותר בשיח הציבורי בישראל, בגרמניה ובמדינות אחרות באירופה, כיוון שתמחור פחמן נחשב כמדיניות יעילה לעידוד צמצום פליטות גזי חממה בחלקים נרחבים של המשק. תמחור הפחמן מסייע לתקן כשל שוק משמעותי, הנוצר כאשר השחקנים המזהמים אינם משלמים בעבור הנזק שגורמות פליטות הפחמן של פעילותם הכלכלית. תמחור פחמן מחייב את הפולטים לשלם על הפחמן דו-חמצני שנפלט כתוצאה מפעילותם, ולתמרץ אותם להמיר התנהלויות המזיקות לאקלים בפרקטיקות ידידותיות לסביבה ובנות-קיימא.

אף שקיימים מגוון מנגנונים לתמחור פחמן, לרבות כמה מנגנוני מיסוי ומערכות סחר בפליטות, לכל מתווה שייבחר צפויות להיות השלכות כלכליות גם על משקי בית פרטניים. על הרקע הזה, נייר המדיניות הנוכחי מבקש לספק למקבלי החלטות ולמומחים ממצאים ברורים ותובנות בנוגע לשאלה אילו חלקים מהאוכלוסייה הישראלית עלולים להיות מושפעים באופן שלילי מרפורמת תמחור פחמן, ולעזור במניעת ההשלכות הפוטנציאליות הללו עוד בשלב התכנון.

הניתוח המוצג בנייר מדיניות זה בוחן כיצד יושפעו מספר סוגים של משקי בית ישראליים טיפוסיים מרפורמת תמחור פחמן, וחושף כי אם לא יינקטו אמצעים נוספים, לתמחור פחמן בישראל תהינה השלכות רגרסיביות מבחינה חלוקתית: משקי בית בעלי הכנסה נמוכה יושפעו לרעה מהעלייה במחירים המיוחסת לתמחור פחמן יותר ממשקי בית בעלי הכנסה גבוהה, ביחס להוצאה הכללית שלהם. נוסף על כך, משקי בית מהמגזר הערבי, משקי בית בפריפריה, וכן משקי בית המחזיקים רכב (ומשתמשים בו), יושפעו יותר ממשקי בית אחרים.

המלצות

כדי לקדם מתווה מאוזן ויעיל לתמחור פחמן בישראל, מתווה שיגן על משקי בית מעוטי הכנסות, אפשר לנתב חלק מהתקבולים הצפויים להיכנס לקופת המדינה כתוצאה מתמחור פליטות הפחמן לצמצום פוטנציאל הנזק הכלכלי דרך מנגנוני חלוקה מחדש. כפי שמדגימים התרחישים המוצגים בנייר זה, העברת חלק מתקבולי המס יכולה להוביל לתוצאות פרוגרסיביות. כמו כן, יש בנייר מדיניות זה מידע בנוגע למתווים שונים של סבסוד מוצרים ושירותים בסיסיים, לדוגמה, סבסוד מחיריהם של מוצרי מזון, תחבורה ציבורית וחשמל, שיכולים להפחית השפעות חלוקתיות לא מאוזנות.

 

————————————————————————————————————————————————–

המכון הישראלי למדיניות ציבורית (IPPI) מציע פלטפורמה לחילופי רעיונות, ידע ותובנות מחקריות בקרב מומחי וחוקרי מדיניות ציבורית. הדעות המובאות בפרסומים אלו ואחרים הינן אך ורק של הכותבות והכותבים ואינן בהכרח משקפות את עמדות המכון.

הורד פרסום מלא

נייר מדיניות - לא משאירים אף אחד ואף אחת מאחור - תמחור פחמן בישראל: השלכות התפלגותיות על משקי בית מאת ד"ר יאן שטקל ולאונרד מיסבאך

  • המכון הישראלי למדיניות הציבור מחויב להגן על פרטיותך ולכבד אותה. מעת לעת, נהיה בקשר עם מידע רלוונטי, עדכוני מדיניות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוכל לבטל את המנוי זו בכל עת.
שתף ברשתות החברתיות

Share this Post

קרא עוד