ניק אוונס
כותב אורח

ניק אוונס הוא עוזר מחקר במכון האקולוגי ותומך בעבודה של צוותי האקלים והאנרגיה של המכון. הוא מתעניין במדיניות אקלים, באנרגיה מתחדשת, במדיניות אנרגיה, בכלכלה התנהגותית, בצרכנות בת-קיימא, ובפסיכולוגיה של תקשורת בנושא שינויי האקלים.

תחומי התמחות:
סביבה וקיימות