המכון ללימודי קיימות מתקדמים (IASS)

המכון ללימודי קיימות מתקדמים (IASS) שואף לזהות ולקדם מסלולי פיתוח לשינוי גלובלי כלפי חברה בת קיימא. ה- IASS נוקט בגישה רב-תחומית המעודדת דיאלוג לקידום הבנת סוגיות מעולם הקיימות וכן פתרונות אפשריים תוך שיתוף פעולה עם שחקנים מעולמות המדע, המדיניות הציבורית, הכלכלה והחברה האזרחית. עבודת המכון נתמכת על ידי רשת חזקה של שותפים בגרמניה ומעבר לים. נושאי המחקר המרכזיים של המכון כוללים את המעבר לאנרגיה ירוקה, טכנולוגיות חדשות ושיבושים דיגיטליים, שינוי אקלים, איכות האוויר, סיכונים מערכתיים, ממשל והשתתפות דמוקרטית ועוד.

אתר:לחץ כאן >>

תחומי התמחות:
סביבה וקיימות