קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל

פורום קרן העתיד גרמניה-ישראל מפגיש נשות ואנשי מקצוע וניהול מגרמניה וישראל המעוניינים להשפיע לפתח ולשמור על אופיין הדמוקרטי של המדינות גרמניה וישראל.

אנו תומכים בפעילות ופעילים מגרמניה ומישראל ומקדמים פרויקטים משותפים, שתורמים לכינונם ולביסוסם של יחסי גרמניה-ישראל בהווה ובעתיד.

אתר: https://www.dizf.de/

תחומי התמחות:
ביטחון, דיפלומטיה ויחסים בינלאומיים, טכנולוגיה וחדשנות, סביבה וקיימות