פביאן צימר
עמית מחקר

המחקר של פביאן מתמקד בדרכים לקדם תחבורה ציבורית עירונית ברת קיימא. במסגרת המחקר שלו במכון, פביאן עורך מחקר השוואתי לגבי כלי מדיניות לקידום תחבורה ציבורית ברת-קיימא תוך התמקדות במקרי בוחן של תל אביב וערים אירופאיות נוספות, כולן צריכות להתמודד עם אתגרים דומים כגון זיהום אוויר ופגיעה באיכות החיים כתוצאה מתחבורה ממונעת.

המטרה המרכזית של המחקר הינה לזהות את האתגרים וההזדמנויות הניצבים בפני דרג מקבלי ההחלטות ברמה המוניציפאלית כדי לקדם מודלים לתחבורה ציבורית ברת קיימא בערים וכן להציג מקרי בוחן שיכולים לשמש כדוגמאות מוצלחות לדרכי התמודדות עם האתגר הנ"ל.

פביאן צימר מחזיק בתואר שני במדיניות סביבתית ותכנון מהאוניברסיטה החופשית בברלין ומהאוניברסיטה הטכנית בברלין. כיום הוא עובד כחוקר במרכז החדשנות לניידות ושינוי חברתי בברלין. איזורי המחקר העיקריים שלו כוללים אנרגיה מתחדשת ותחבורה ברת קיימא.

תחומי התמחות:
סביבה וקיימות