עירא שפר
עמית מחקר

עירא שפר הצטרף למכון הישראלי למדיניות ציבורית (IPPI) כעמית מחקר באוקטובר 2018.

בנוסף לעבודתו ב-IPPI, עירא הינו דוקטורנט למדיניות סביבה ואקלים בבית הספר לממשל באוניברסיטה הטכנית של מינכן. תחום המחקר העיקרי שלו מתמקד בשיתוף פעולה סביבתי בינלאומי, העברת ידע, ממשל אקלים ברמה המקומית וקיימות עירונית.

במסגרת עבודתו האקדמאית, עירא חוקר את ההשפעה של שיתופי פעולה מורכבים, חוצי-גבולות ומרובי שחקנים על התפתחות ממשל אקלים ברמה המקומית. המחקר בוחן שיתופי פעולה בתחומי האנרגיה, הבנייה הירוקה והתכנון בין בעלי עניין מגרמניה והאיחוד האירופי לשחקנים ממשלתיים ולא-ממשלתיים בישראל.

לעירא תואר ראשון משולב במשפטים ולימודי אסיה מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני בלימודי סביבה מאוניברסיטת נגויה (יפן). עבודת התואר השני שלו התמקדה בבחינה ביקורתית של שיתופי פעולה סביבתיים בין יפן לערים ברחבי אסיה.

בעברו היה כתב ולאחר מכן עורך בעיתונות המקומית בישראל בנושאי איכות סביבה ופיתוח עירוני; כמו כן עבד כמתמחה במרכז לפיתוח אזורי של האו"ם ביפן.

תחומי התמחות:
סביבה וקיימות