לוסיה הייסטרקאמפ
עמיתת מחקר

המחקר של לוסיה מתמקד בנושא של ביטחון אישי (Human Security) בקונטקסט של הגירה כפויה. המחקר שלה בוחן את הכשלונות של מנגנוני הביטחון הקלאסיים במענה לטיפול באתגר ההומניטארי של קהילות מהגרים בינלאומיות. בתוך כך, לוסיה בוחנת גישות ומנגנונים חלופיים לגישה השלטת המבוססת על מדיניות הגירה של מדינות לאום. לוסיה מתמקדת ביצירת דרך הסתכלות חדשה על האופן בו ניתן לספק הגנה על זכויות האדם הבסיסיות של מהגרים לאור הריבוי במשברי פליטים ברחבי העולם.

לוסיה מחזיקה בתואר שני בניהול קונפליקטים מאוניברסיטה פיליפס במרבורג והאוניברסיטה העברית בירושלים. נושאי המחקר העיקריים שלה מתמקדים בהגירה כפויה וזכויות אדם.

תחומי התמחות:
ביטחון, דיפלומטיה ויחסים בינלאומיים