סרה הנקל
עמיתת מחקר
תחומי התמחות:
ביטחון, סביבה וקיימות