רשת המומחים של המכון הישראלי למדיניות ציבורית (IPPI) מורכבת מאנשי מקצוע ומוסדות מובילים מעולם המדיניות הציבורית מרחבי העולם שמחויבים להבטיח כי תהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי, הפרטי והשלישי יהיו מבוססי עובדות ויקדמו מדיניות ציבורית בת קיימא.

רשת המומחים והמוסדות שלנו עומדת במרכז החזון של המכון. כך, תוך בניית רשת שותפים גלובאלית, עמיתי המחקר של המכון זוכים בהזדמנות לקדם את עבודתם המחקרית לצד מומחים בינלאומיים ולצבור ניסיון מקצועי במוסדות מובילים מתחומי המדיניות הציבורית ברחבי העולם. מצד שני, המוסדות החברים ברשת המכון יכולים להרחיב את קשת השותפויות הבינלאומית שלהם, לקלוט עמיתי מחקר ממדינות שונות, ולטפח קשרי עבודה חדשים עם מוסדות דומים ברחבי העולם.

רשת המומחים של המכון תורמת ליצירת פלטפורמות חדשות לפיתוח אישי וקידום שותפויות מחקריות בין מגוון שחקנים מעולם המדיניות הציבורית בישראל ובעולם ובתוך כך לקידום שיתוף הפעולה, ההפרייה הרעיונית ההדדית והתמודדות יצירתית ובת קיימא עם האתגרים החברתיים הגלובאליים של המאה ה-21.

עמיתים
צוות
כותבים.ות אורחים.ות
שותפים