איזון הזדמנויות כלכליות והגנה על הסביבה הימית

Photo by

Share this Post

המדיניות הימית בישראל ומבט לגרמניה

עם גילוי עתודות הגז מול חופי ישראל גדל היקף הפעילות של מגוון שחקנים בים התיכון באופן משמעותי, שכן ניצול משאבי הגז הצטרף לשפע של פעילויות ימיות כלכליות קיימות, החל בדיג ובחקלאות ימית ועד תחבורה ימית, התפלה ופעילויות פנאי. עם זאת, הגברת הפעילות האנושית בים באופן בלתי מבוקר מאיימת על המאזן האקולוגי במרחב הימי הרגיש של ישראל.

מסמך זה מעריך באיזו מידה המדיניות הנוכחית של ישראל בתחום הים מאזנת בהצלחה את הפעילות הכלכלית הימית האמורה עם ההגנה ארוכת הטווח על הסביבה הימית. על סמך ראיונות עם גורמים רשמיים במשרדים האחראים, מומחים לתכנון מרחבי ונציגי ארגונים לא ממשלתיים, היא מגלה כי לישראל אין מדיניות ימית לאומית משולבת, המביאה ביעילות את ריבוי השימושים עם הקיימות של המערכות האקולוגיות הימיות שלה.

נייר מדיניות זה מעריך באיזו מידה המדיניות הנוכחית של ישראל במרחב הימי מצליחה לאזן את פעילותה הכלכלית עם ההגנה על המערכת האקולוגית הימית שבתחומה באופן בר קיימא. על סמך סדרת ראיונות עם גורמים רשמיים במשרדי הממשלה הרלוונטיים, מומחים לתכנון מרחבי ונציגי ארגונים לא ממשלתיים, חושף הנייר כי נכון לעת כתיבת שורות אלו אין לישראל מדיניות ימית לאומית מסודרת שמצליחה לתאם ביעילות בין מגוון השחקנים הפועלים כיום במרחב הימי תוך התחשבות במערכת האקולוגית הימית.

נייר זה מביא רעיונות לגבי כיצד מנגנון תיאום ממשלתי משופר עבור המרחב הימי ישראל יכול להיראות תוך כדי בחינת המדיניות הימית של גרמניה והצעדים שננקטו מצד הממשלה בתחום זה.

על בסיס הניתוח נגזרות ההמלצות הבאות:
  • על ישראל לאכוף חקיקה המגדירה בבירור את האזור הכלכלי הבלעדי שלה (EZZ) ולהרחיב לתחום זה את התקנות הסביבתיות שעד כה חלו רק על המים הטריטוריאליים שלה;
  • על הממשלה לאמץ מדיניות ימית לאומית משולבת (EBS) שתנחה את פעילותה העתידית של ישראל במרחב הימי. מדיניות זו צריכה להגדיר בבירור את סמכויות המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, להכיל תוכניות מרחביות המזהות תחומים בעלי עדיפות לשימושים מסוימים, ולספק מנגנוני תיאום רשמיים בין השחקנים השונים ופעילותם במרחב הימי;
  • לבסוף, ישראל צריכה להקצות משאבים כדי לשפר את הידע שלה על מערכות אקולוגיות באיזור הכלכלי הבלעדי שלה (EZZ) באמצעות הערכות מדעיות מקצועיות. כמו כן, יש צורך בהגדרה ברורה של איזורים ימיים מוגנים (MPAs) כך שיכללו תכניות ניהול ברור ואכיפה יעילה באיזורים אלו.

המכון הישראלי למדיניות ציבורית (IPPI) מציע פלטפורמה לחילופי רעיונות, ידע ותובנות מחקריות בקרב מומחי וחוקרי מדיניות ציבורית. הדעות המובאות בפרסומים אלו ואחרים הינן אך ורק של הכותבות והכותבים ואינן בהכרח משקפות את עמדות המכון.

הורד פרסום מלא

המדיניות הימית בישראל ומבט לגרמניה- נייר מדיניות ע״י הנדריק שופמאנס (המסמך באנגלית)

  • המכון הישראלי למדיניות הציבור מחויב להגן על פרטיותך ולכבד אותה. מעת לעת, נהיה בקשר עם מידע רלוונטי, עדכוני מדיניות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוכל לבטל את המנוי זו בכל עת.
שתף ברשתות החברתיות

Share this Post

קרא עוד