דרכים לקידום ניידות עירונית בת קיימא

Image by Michael Gaida

Share this Post

מדיניות הניידות של תל אביב בראי גלובאלי

מדיניות התחבורה של ישראל מאופיינת במיקוד חזק בכלי רכב ממונעים, בעיקר כלי רכב פרטיים. ההשלכות של מיקוד אסטרטגי זה כוללות פליטת גזי חממה גבוהה, נזקים סביבתיים, זיהום אוויר וגודש קיצוני בכבישים. מרכזים עירוניים כמו תל אביב מושפעים במיוחד מתופעות אלו בגלל נפח התנועה היומי הגבוה שלהם, בעיקר עקב תושבים העושים שימוש ברכבם הפרטי כדי להגיע למקום עבודתם וכן מתיירים.

נייר המדיניות הבא מנתח ומעריך את החסרונות והאתגרים הנוכחיים של תל אביב בתחום התחבורה העירונית, וכן את התוכניות הארציות והעירוניות שקודמו עד כה כל מנת להתמודד עם סוגיות אלו. על סמך ראיונות עם בעלי תפקידים בעיריית תל אביב, מומחים אקדמיים וכן נציגים של ארגונים לא ממשלתיים וחברות העוסקות בתחום התחבורה העירונית, מסכם המסמך כי היקף התכנון של תל אביב מוגבל על ידי חקיקה ארצית שמושקעת בקידום תחבורה פרטית. יתר על כן, קיים צורך דחוף באסטרטגיה מקיפה ושאפתנית שתפעל באופן נחרץ לקידום ניידות בת קיימא ושתכלול הגבלות על תחבורה פרטית במידת הצורך.

כתוצאה מכך טוען הנייר כי קיימים בתל-אביב תנאים נוחים לקידום שינוי דרסטי לטובה של מערך התחבורה העירוני באופן שיסתמך על אופני ניידות עירונית אקולוגיים וחברתיים. ההמלצות הניתנות בנייר מדיניות זה מתבססות על שיטות עבודה בינלאומיות מומלצות, כמו גם ממצאים מדעיים, תוך הקפדה מיוחדת על אמצעי מדיניות ישימים שיעילותם הוכחה במקומות אחרים.

על בסיס הניתוח נגזרות ההמלצות הבאות:
  • עיריית תל אביב צריכה לגבש תכנית אסטרטגיה הוליסטית עבור תחום הניידות המבוססת על ניתוח מקיף של המצב הקיים. אסטרטגיה זו צריכה לשאוף לקדם דרכי תחבורה בת קיימא ולרכז מאמצים בצמצום הצורך ברכב פרטי במרחב העירוני תוך התחשבות בצרכי הציבור.
  • העיר צריכה להשקיע תשומות נוספות ב-"תשתיות חברתיות" שישלימו את התשתיות הפיסיות. תשתיות חברתיות יכולות לכלול מסעות פרסום וכן תמריצים לשינוי התנהגותי. גורם מכריע להצלחת החדרת שינוי התנהגותי בר-קיימא כולל איזון זהיר בין "גזרים" (כגון אפשרויות תחבורה חדשות או מתן סובסידיות) לבין "מקלות" (כגון צמצום שטח הכביש למכוניות לטובת נתיבי אופניים).
  • לבסוף, תל אביב צריכה להגביר את השימוש בטכנולוגיות חדשות (למשל אופניים וכלי רכב חשמליים) והתקנים דיגיטליים (למשל, אפליקציות לתכנון נסיעות) כחלק בלתי נפרד מתהליך שינוי אופן ההתניידות במרחב העירוני. שילוב טכנולוגיות אלו יכול לסייע בעידוד הציבור לתמוך במעבר ההדרגתי לתחבורה בת קיימא במרחב העירוני.

 

המכון הישראלי למדיניות ציבורית (IPPI) מציע פלטפורמה לחילופי רעיונות, ידע ותובנות מחקריות בקרב מומחי וחוקרי מדיניות ציבורית. הדעות המובאות בפרסומים אלו ואחרים הינן אך ורק של הכותבות והכותבים ואינן בהכרח משקפות את עמדות המכון.

שתף ברשתות החברתיות

Share this Post

קרא עוד